Datorer hittar till webbsidor på internet genom så kallade IP-nummer och för att man ska slippa komma ihåg dessa använder vi oss istället av olika domännamn. Dessa brukar ofta beskrivas som ett namn på en administrativ helhet och är för den som besöker webbsidan framförallt representerat av den adress man skriver in i adressfältet. Att ha ett bra domännamn till sin hemsida ses som viktigt, eftersom de som besöker sidan helst ska komma ihåg adressen så enkelt som möjligt. Det går att jämföra med hur företag tidigare var måna om att få ett telefonnummer som var enkelt att komma ihåg eftersom kunderna annars var tvungna att söka i telefonkatalogen för att få fram idag. Idag måste kunderna i de fall de inte kommer ihåg adressen söka via en sökmotor istället, något som dock går ganska snabbt.

Hur registrerar man ett domännamn?

Man registrerar domäner genom att kontakta en registrator, vilket det finns många av. Denna registrator ser sedan till så att namnet på din domän kommer med i registret hos Stiftelsen för infrastruktur som har det huvudsakliga ansvaret för domännamn i Sverige, alltså de webbsidor som slutar på .se

Det namn du väljer till din domän får inte existera sedan tidigare och hos Stiftelsen för infrastruktur hittar du en lista över de domäner som är upptagna. Att registrera en domän kostar runt 350 kronor för själva registreringen och sedan tillkommer en årsavgift på en summa som är något mindre än denna. Hos andra webbhotell, som till exempel Binero, är det dock lite billigare att registrera ett domännamn.

Hur väljer man ett bra domännamn?

Det kan vara bra att välja ett namn som knyter an till den verksamhet som ska bedrivas. Om det handlar om ett företag kan det också vara bra att komma på ett namn som är lätt att komma ihåg, inte blandas ihop med andra namn och som också passar bra ihop med företaget.