Att komma på ett bra domännamn

Datorer hittar till webbsidor på internet genom så kallade IP-nummer och för att man ska slippa komma ihåg dessa använder vi oss istället av olika domännamn. Dessa brukar ofta beskrivas som ett namn på en administrativ helhet och är för den som besöker webbsidan...